Privacybeleid

18 november 2019

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. RETRO VERSO acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze het privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de AVG-regels.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder meer dat we:

 • duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jij eerst vragen voor expliciete toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • respecteer uw recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

RETRO VERSO is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel op de webshop https://www.retroverso.clothing. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

Als je vragen hebt of precies wilt weten wat we van je bewaren, neem dan contact op met RETRO VERSO.

Afhandelen van de bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze goed af te kunnen handelen. Wij kunnen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. We ontvangen ook informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, factuuradres en betaalgegevens. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. We bewaren deze gegevens totdat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw bovengenoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Wij werken samen met:

 • Ons postbedrijf bpost
 • Onze betalingsprovider Mollie
 • Onze betalingsprovider Stripe

Jouw rekening

Voor bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf verstrekken en een gebruikersnaam kiezen. Hiermee maken we een account aan waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een wachtwoord naar keuze.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. We bewaren deze informatie totdat u het account annuleert.

Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst contact met u kunnen opnemen. U kunt informatie via uw account wijzigen wanneer u maar wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw bovengenoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contact Formulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of verzoeken doen.

Hiervoor gebruiken we je e-mailadres en nickname. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en / of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
U kunt dit ook melden via uw account.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw bovengenoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering

We houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop. Met deze statistieken verbeteren we onze webshop om bijvoorbeeld alleen relevante informatie te tonen. We kunnen uw persoonlijke gegevens combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard respecteren wij uw privacy te allen tijde. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit altijd bij ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. We bewaren deze gegevens zes weken.

Verstrekken aan derden
Wij werken samen met bepaalde bedrijven die uw bovengenoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

MailChimp van deze partijen is gevestigd buiten de EU.

Advertentie

We willen u advertenties sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen we:

 • per email
 • via sociale media

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze advertentie. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of gebruik maken van de afmeldmogelijkheid. U kunt dit ook melden via uw account.

Locatie gegevens

Indien nodig voor de service, kunnen we locatiegegevens (gps) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Deze (locatie) gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie / kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben we geen controle over. Lees dus altijd de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder.

Openbaarmaking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van voornoemde partners geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

We houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop

In onze webshop zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Maar we kunnen ook zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer je onze webshop voor het eerst bezoekt, tonen we een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken van onze webwinkel werken dan niet meer naar behoren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Er staan strikte afspraken in over wat ze mogen houden. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. We laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Veiligheid

Beveiliging van persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Hoe wij uw privacy beschermen, leest u in ons aparte beveiligingsbeleid.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. We zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Toegang tot, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen
 • toegang tot de precieze persoonlijke gegevens die we hebben
 • fouten laten corrigeren
 • om verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen
 • toestemming intrekken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Zorg ervoor dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Bekijk de verwerkersovereenkomst hier

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details

RETRO VERSO
Louis D'Haeseleerstraat 2
9300 Aalst
info@retroverso.be
+32 (0) 53 83 46 86


Download PDF