Terugbetalingsbeleid

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) laten weten dat u de overeenkomst herroept.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE INTREKKING

Als je het contract opzegt, ontvang je alle betalingen die je tot dan toe hebt gedaan, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere bezorgmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) onverwijld. en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Retourneert u slechts een deel van uw bestelling, dan krijgt u de verzendkosten niet terug. Wij betalen u terug met dezelfde betaalmethode waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij u expliciet anders bent overeengekomen; in ieder geval worden voor een dergelijke vergoeding geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk, maar in ieder geval niet later, aan ons retourneren of overhandigen dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw besluit om de overeenkomst te herroepen.

De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:

RETRO VERSO
Louis D'Haeseleerstraat 2
9300 Aalst
BELGIË

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.